Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Ortografia z TIK'iem
Uczniowie mogą świetnie się bawić na lekcji utrwalającej zasady polskiej pisowni. Naukę wspomaga technologia informacyjno - komunikacyjna, dlatego nauczyciele chętnie ją wykorzystują na lekcjach.