Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Sprawdzian klas szóstych
W czwartek, 4 kwietnia uczniowie klas szóstych z całego kraju przystąpili do pierwszego egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności nabyte w całym toku nauki szkolnej. Jak każdy egzamin i ten związany był z dość dużym stresem. Teraz wszyscy cierpliwie poczekamy na wyniki.