Powrót do spisu tre¶ci - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Występ dla bibliotekarzy
We wtorek, 9 kwietnia w szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie pań z koszalińskiego oddziału Towarzystwa Bibliotekarzy Szkół Polskich. Warsztaty dotycz±ce wykorzystania narzędzi technologii komputerowej w bibliotece poprzedził występ koła bibliotecznego. Uczniowie z klas czwartych przygotowali roz¶piewane przedstawienie z okazji Roku Juliana Tuwima.