Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Konkurs informatyczny
Dnia 18 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Informatyczny. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas piątych i szóstych. Uczestnicy konkursu musieli przygotować pracę o tematyce Wielkanocnej w edytorze grafiki Paint. Ponadto zmagali się
z różnymi zadaniami: rozwiązali test wyboru, wykonali zaproszenie w edytorze Word według podanych kryteriów, wykonali zadania w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Wyniki konkursu:
I miejsce - Kacper Wielągowski
II miejsce - Patryk Sobala
III miejsce - Krystian Zieliński

Gratulujemy! Czekamy na wysokie lokaty na konkursie gminnym.
Katarzyna Budnik