Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Koło przyrodnicze na zajęciach terenowych
Na zajęciach koła przyrodniczego uczniowie klasy 4a i 4b robią wiele ciekawych rzeczy. Przeprowadzali już doświadczenia dotyczące wzrostu roślin, badali ile waży powietrze, przygotowywali ulotki w związku z Dniem Ziemi. Ostatnio zajmowali się wodami powierzchniowymi w naszej okolicy. 24 kwietnia uczestnicy koła wybrali się do pobliskiego parku, aby poznać Polnicę. Ich zadaniem było określenie rodzaju brzegów rzeki, nurtu, sposobu zagospodarowania otoczenia rzeki. Pobrali także próbki wody do badania oraz dokonali pomiarów m.in. szerokości koryta, temperatury wody i prędkości nurtu. Zajęcia były ciekawe i dostarczyły uczniom wielu informacji.
Małgorzata Placek