Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Dziwny jest ten świat
W środę, 5 września w naszej klasie odbyła się lekcja pt.: "Dziwny jest ten świat". Pracowaliśmy metodą burzy mózgów. Po kilkunastu minutach tablica pokryła się naszymi pomysłami. Później opracowywaliśmy temat w grupach. Układaliśmy różne, dziwne pytania
i zadawaliśmy je przeciwnikom.
Lekcja była bardzo ciekawa. Świat, w którym żyjemy okazuje się być czasami zupełnie nieprzewidywalny. Lubimy takie lekcje.
Tekst: Magdalena Mackiw i Natalia Kujszczyk z klasy 5b