Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Dziwny jest ten świat
Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę - to hasło przewodnie tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata".
Clean Up the World - to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.
Nasza szkoła bierze udział w "Sprzątaniu Świata" od 1994 roku.