Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Straż Miejska - wizyta w szkole
W ramach Miniturnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym Klas Trzecich, który odbędzie się w II półroczu (kwiecień) nawiązano współpracę ze Strażą Miejską. Pani Beata Bodys przeprowadziła wśród uczniów klas trzecich i czwartych pogadankę dotyczącą podstawowych przepisów o ruchu pieszych (przejście przez jezdnię, znaki drogowe, widoczność na drodze - odblaski).
Iwona Marciniak