Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Święto Babci i Dziadka
21 stycznia sala gimnastyczna "pękała w szwach". W Dniu Babci i Dziadka uczniowie klas 0 - III przygotowali uroczyste spotkania. Nasi wspaniali goście obejrzeli przedstawienie kukiełkowe przygotowane przez klasy szóste pod kierunkiem p. Ani Pianki.
Po przestawieniu seniorzy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przez wnuczęta do swoich klas.
Dziadkowie udzielali wywiadów, słuchali piosenek i wierszy. Oglądali wystawę z rzeczami ze swojej młodości oraz prezentowali swoje wytwory - obrazy. Było wiele radości i wzruszeń.
Agnieszka Żukowicz