Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Apel "nagrodowy"
W ostatnich dniach stycznia uczniowie zebrali się na apelu podsumowującym pracę w pierwszym semestrze.
Podczas apelu laureaci wielu konkursów odebrali swoje dyplomy i upominki. Apel był też okazją do przeprowadzenia pogadanki o bezpieczeństwie w czasie zabaw zimowych.