Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Uczymy się z TIK'iem
Wielu nauczycieli naszej szkoły już od dawna podczas procesu edukacyjnego stosuje nowoczesną technologię informacyjno - komunikacyjną tzw. TIK. Przystąpienie do projektu "Cyfrowa Szkoła" umożliwiło nam stosowanie TIK'u niezależnie od pracowni komputerowej - nauczyciele mogą korzystać z mobilnej pracowni komputerowej czyli laptopów dla każdego ucznia. Tak przygotowane zajęcia są dużo atrakcyjniejsze.