Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Dzień Dziecka - zdjęcia >>> - zdjęcia >>>
Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowano już 29 maja, w środę przed długim weekendem. Wspólną zabawę dla uczniów z klas młodszych i oddziałów przedszkolnych prowadziły panie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Sportową zabawę uczniów klas IV - VI prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego przy współudziale wychowawców klasowych.
Zabawa była wspaniała - wystarczy spojrzeć na zdjęcia.