Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Uroczystości w Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym - pozostałe zdjęcia >>>
Dnia 26 kwietnia 2013 roku delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty brała udział w uroczystości związanej z otwarciem Sali Tradycji 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz
8. Dywizji. Uczniowie klasy 6b i 4b wraz z opiekunkami panią Joanną Czerwińską i panią Izabelą Piotrowską oraz Dyrektorem Szkoły panem Ireneuszem Megielem uczestniczyli w ceremonii nadania dziedzictwa tradycji 8. Koszalińskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu, który przejął tradycje po rozformowanych 8 Dywizjach. Uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicach upamiętniających 8. Dywizje, brali udział w otwarciu Sali Tradycji, którą zwiedzili. Uroczystościom tym towarzyszyły
"Dni Otwartych Koszar", podczas których żołnierze stworzyli dzieciom wspaniałą atmosferę zabawy.
W uroczystoœciach tych mogliśmy uczestniczyć dzięki zaproszeniu Dowódcy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
płk. dypl. Zbigniewa Zalewskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy 8. Dywizji gen. bryg. Zenona Wernera.
Ireneusz Megiel