Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Góra Grosza
Podsumowaliśmy akcję "Góra Grosza".
Jej wyniki ilustruje tabelka na fotografii obok. ------>
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę pieniędzy
i usypanie potężnej góry grosza dla potrzebujących dzieci.