Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Koncert
W piątek, 9 listopada uczniowie klas trzecich
i czwartych naszej szkoły wzięli udział w koncercie Koszalińskiej Orkiestry Symfonicznej.
Była to wspaniała lekcja muzyki oraz zasad kulturalnego zachowania się podczas koncertu.