Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Ekologia na języku polskim w klasie 5b
Dnia 21 listopada, na godzinie języka polskiego odbyła się lekcja o ochronie środowiska. Przygotowali ją: Anita Nowicka oraz Sylwester i Paweł Mioduszewscy. Najpierw opowiedzieli o dziurze ozonowej, ociepleniu klimatu i lodowcach. Później nastąpiła "burza mózgów", na tablicy wypisywaliśmy sposoby ochrony przyrody. Następnie stworzyliśmy "mapę myślową". Tym razem wypisaliśmy skutki zmian klimatu. Potem klasa podzieliła się na cztery zespoły. Każdy zespół dostał wykreślankę, w której ukryte były wyrazy związane z ociepleniem klimatu potrzebne do uzupełnienia tekstu.
Wszystkie grupy świetnie się spisały. Ta lekcja wiele nas nauczyła i zapewniła miłą rozrywkę.
Anita Nowicka kl. 5b