Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2012/2013
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2012/2013

Niespodzianka dla Pani
Z okazji Święta Edukacji Narodowej Martyna, Magda oraz cała klasa zrobiły pani Marzenie niespodziankę. Przygotowały kawę, ciasto oraz kwiatka. Następnie poprowadziły lekcję języka polskiego. Wszyscy w klasie byli bardzo aktywni. Kuba, Dawid i Łukasz podobnie poprowadzili lekcję wychowania fizycznego. Pani Elżbieta mówiła, że zrobiliśmy jej ogromną przyjemność.
Ten dzień był dla nas wszystkich bardzo ważny. Staraliśmy się żeby nauczyciele poczuli się wyjątkowo.
Magda, Natalia, Martyna z kl. 5b