Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

"Góra Grosza"
Jak co roku Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę pieniędzy dla Wiosek Dziecięcych "Góra Grosza".
Tuż przed feriami okazało się, że najwięcej grosza oddali uczniowie z klasy 5a. W nagrodę otrzymali wspaniałego torta.
Gratulujemy!