Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Ferie w szkole
W szkole podczas ferii zimowych były organizowane zajęcia dla chętnych dzieci. Były to zajęcia sportowe, gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz zajęcia plastyczne.