Powrót do spisu tre¶ci - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Pogadanki z Policjantami
W poniedziałęk, 14 kwietnia nasi uczniowie uczesniczyli w spotkaniach
z funkcjonariuszami Policji. Tematyka spotkań była uzależniona od wieku uczniów.
W klasach 5-6 pogadanka dotyczyła prawnych aspektów czynów nieletnich.
Natomiast dzieci z klas 1ab rozmawiały o bezpieczeństwie w ramach akcji "Gryfu¶".