Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
We wrześniu wszyscy nauczyciele przeprowadzają z uczniami pogadanki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Najmłodsze dzieci uczą się zasad poruszania się w terenie podczas wycieczek. Dzięki wesołym kamizelkom z elementem odblaskowym zakupionym przez Stowarzyszenie "Edukacja - Ekologia - Rozwój" nasze maluchuchy czują się bezpieczniej.