Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Dzień otwartej hali
Sobota 21 września była Dniem Otwartej Hali Widowiskowo - Sportowej przy naszej szkole.
Każdy mieszkaniec Sianowa i całej gminy mógł przyjś i obejrzeć przyczynę naszej ogromnej radości. Na hali uczniowie klas 3 - 4 rozegrali Mini Turniej w Piłce Nożnej. Nieco później odbyły się mecze starszych piłkrarzy w ramach Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej dla Janusza, podczas którego miała miejsce zbiórka dla potrzebujących.