Powrót do spisu tre¶ci - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Na cysterskim szlaku - pozostałe zdjęcia >>>
My uczniowie klasy 1a wyruszyli¶my na pierwsz± klasow± wycieczkę. Odwiedzili¶my zagrodę cystersk± państwa Stanisławy i Jana Kucińskich. Mistrz Jan nauczył nas pisać runy, strzelać z łuku, wiercić dziury zabytkow± wiertark±. Stoczyli¶my wiele walk w turnieju rycerskim. Jak na rycerza przystało mieli¶my miecz i tarczę. Każdy z nas zasiadł na królewskim tronie. A kiedy już się zmęczyli¶my, popijali¶my pyszn± herbatkę przygotowaną przez gospodynię i wcinali¶my pieczone kiełbaski. Wrócili¶my zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
Izabela Janocha