Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Nietykalny?
W dniu 2 grudnia 2013 r. odbył się spektakl profilaktyczny pt. "Nietykalny". Przedstawienie ukazywało problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży oraz spożywania alkoholu przez rodziców, a także młodzież. Poruszane zagadnienia dotyczyły nie tylko przemocy fizycznej i psychicznej, ale również cyberprzemocy oraz wymuszeń i kradzieży. Aktorzy w sposób ciekawy i atrakcyjny odgrywali poszczególne scenki oraz zachęcali dzieci do udziału w przedstawieniu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spektaklu podpowiadając rozwišzania danej trudnej sytuacji lub udzielali odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące problematyki niewłaściwych zachowań na terenie szkoły. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych: dla klas 0 - 3 oraz 4 - 6. Wzięło w nim udział ok. 400 uczniów, a sfinansowane zostało ze środków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie.
Joanna Czerwińska