Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Harce na pływalni
Kolejna grupa uczniów naszej szkoły skorzystała z zajęć na pływalni.
Dzieci jak zwykle wróciły bardzo zmęczone, ale bardzo szczęśliwe.