Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Dzień Życzliwości i Pozdrowień
21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji zaprosiliśmy całą społeczność uczniowską do włączenia się w akcję zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski. Prosiliśmy każdą klasę o wpisanie "Dobrego słowa dla każdego człowieka" podczas godzin wychowawczych, na przygotowanych przez nas sercach. Wasze prace były wyeksponowane na tablicy Kalendarium. Dziękujemy za wszystkie dobre słowa!
Samorząd Uczniowski