Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Ogólnopolskie Wybory Książek
W środę, 18 marca odbyły się w naszej szkole wybory książek. Ogólnopolska akcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie - Co uczniowie lubią czytać?
W naszej szkole - jak widać po wynikach >>>(plik pdf.) - najchętniej czytane są lektury oraz powieści, które zostały sfilmowane. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w wyborach oraz opiekunom Samorządu Uczniowskiego za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu wyborów książek.