Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Walentynki
W piątek, 13 lutego w szkole panowała miła, walentynkowa atmosfera.
Wszyscy zawdzięczamy ją przede wszystkim Samorządowi Uczniowskiemu i jego opiekunkom, pani Iwonie Marciniak i uczniom z klasy 5b, oraz pani Joannie Drejskiej.
Samorząd Uczniowski wraz z panią Anną Pianką i panią Katarzyną Budnik przygotował wspaniały wystrój szkoły, zadbał o muzykę na przerwach oraz czuwał nad "Pocztą Walentynkową". Uczniowie klasy 5b przygotowali
z wychowawczynią "Stragan Walentynkowy". Koło biblioteczne złożone z uczniów tej samej klasy 5b opublikowało kolejny numer szkolnej gazetki. Pani Drejskiej zawdzięczamy gazetkę, z której można dowiedzieć się o pochodzeniu i źródle walentynkowej tradycji. Wszyscy bardzo lubimy takie niezwykłe dni w szkole.
Relacja Pani Anny Pianki - plik pdf