Powrót do spisu tre¶ci - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Z Gryfusiem bezpieczniejsi
W lutym odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami z Koszalina w ramach akcji Gryfu¶.
Dzieci uczyły się o zasadach bezpiecznego zachowania zarówno w szkole, w domu jak i w drodze do i ze szkoły.
Po zajęciach wiedz± już jak należy się zachować w trudnych sytuacjach oraz w jaki sposób uzyskać pomoc i od kogo. Spotkanie zorganizowano w ramach działań profilaktycznych.
Joanna Czerwińska