Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Sprawdzian szóstoklasistów - pozostałe zdjęcia >>>
W środę, 1 kwietnia odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. Szóstoklasiści zmagali się z testem wiadomości z języka polskiego i matematyki, oraz testem z języka angielskiego.
Był to ich pierwszy egzamin zewnętrzny. Na wyniki musimy wszyscy trochę poczekać.