Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Artur świetny ilustrator
15 kwietnia 2015 r. Artur Myszko z klasy 5a wraz z panią pedagog uczestniczyli w XII Powiatowej Dziecięcej Sesji Naukowej poświęconej twórczości Gracjana Bojara Fijałkowskiego. Była to okazja do podsumowania powiatowego konkursu plastycznego "Ilustrujemy legendy Gracjana Bojara Fijałkowskiego" oraz wyróżnienia i nagrodzenia naszego ucznia za pracę plastyczną.
Gośćmi honorowymi spotkania były Anna Bojar Fijałkowska - córka i Elżbieta Bojar Fijałkowska - synowa pomorskiego bajarza.