Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

75 rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę. Następnie wysłuchaliśmy montażu słowno - poetyckiego w wykonaniu uczniów klasy 5b przygotowanych przez panią Alicję Kiedrowską oraz złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Poległych za Ojczyznę.