Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Narodowe Czytanie po raz trzeci
Narodowe Czytanie - akcja pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego będzie odbywała się
w całej Polsce po raz trzeci. W tym roku czytać będziemy Trylogię Henryka Sienkiewicza.
My również włączyliśmy się do akcji głośno czytając "W pustyni i w puszczy" na apelu oraz podczas przerw międzylekcyjnych. Nad przebiegiem akcji w naszej szkole czuwała pani Barbara Prondzińska wraz ze swoimi wychowankami.