Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Pływaliśmy z Dobą
7 czerwca 2015r. dwudziestu uczniów szkół: ZS w Dąbrowie, Gimnazjum, SP 1 i SP2 w Sianowie oraz SP w Iwięcinie miało okazję wziąć udział w spływie kajakowym z Aleksandrem Dobą, światowej sławy kajakarzem, który dwukrotnie, samotnie, przepłynął Atlantyk. Spływ odbył się na rzece Unieść z Sianowa do Osiek. Płynących asekurowało trzech ratowników. Wszyscy płynący otrzymali pamiątkowe koszulki. W trakcie spływu pan Aleksander zapoznał wszystkich uczniów z różnicami jakie są między kamizelką ratunkową, kapokiem i kamizelką asekuracyjną. Przez cały czas udzielał rad jak bezpiecznie należy schodzić na wodę i pływać po niej. Podczas przerwy, przy ognisku, na którym pieczono kiełbaski, opowiadał o swoich przygodach. Pan Aleksander Doba przybył do naszej gminy na Ogólnopolski Spływ kajakowy SZUWARY 20015 i przy okazji zgodził się podzielić swoim doświadczeniem z młodzieżą szkolną.
Spływ odbył się dzięki wsparciu gminy Sianów oraz Centrum Kultury w Sianowie.