Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Pożegnanie absolwentów 2015 - pozostałe zdjęcia z uroczystości >>>
W piątek, 26 czerwca odbyła się uroczystość pożegniania absolwentów szkoły rocznik 2015. Chwilę tę uświetnili swoją obecnością Wiceburmistrz Gminy i Miasta Sianów pan Marcin Posmyk, Proboszcz ksiądz Zbigniew Waszkiewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego pan pułkownik Wiktor Kamiński, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Grosiak, wielu rodziców, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.
Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody: Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Sianów - Koleta Kurek (odebrała w Urzędzie GiM), Nagrodę Dyrektora Szkoły - Julia Szuplak, Nagrodę Rady Szkoły - Roksana Czerkawska, Nagrodę Rady Rodziców - Marcel Kozanecki, Nagrodę Stowarzyszenia za najwyższy wynik sprawdzianu po klasie szóstej - Julia Szuplak, nagrodę za najwyższy wynik sprawdzianu po szóstej klasie z języka angielskiego - Zuzanna Soroka. Jeszcze wielu innych absolwentów otrzymało nagrody za osiągnięcia sportowe, za reprezentowanie szkoły podczas różnych uroczystości i wydarzeń. Uroczyste spotkanie było również okazją do pożegnania Przewodniczącej Rady Rodziców pani Renaty Grosiak
i podziękowania jej za 15! lat pracy na rzecz uczniów naszej szkoły.
Absolwenci pożegnali się z nauczycielami i szkołą przepięknym programem artystycznym przygotowanym przez panią Joannę Czerwińską i panią Małgorzatę Placek.
Czego trzeba żałować, gdy przyjdzie stąd odejœć? Wszystkiego... wszystkiego... (R.S. Dobrowolski)