Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Znajdź w sobie pasję!
Na naszej nowej hali sportowej rozegrany został jeden z turniejów projektu FIO "Znajdź w sobie pasję". W turnieju wzięło udział sześć zespołów. Tym razem był to turniej wewnętrzny. Dziewczęta z rocznika 2008 (trener Elżbieta Missok) grały przeciwko dziewczynom z rocznika 2007 (trener Klaudia Saganowska), dziewczyny z rocznika 2006 (trener Karolina Struszczyk) przeciwko dziewczynom z rocznika 2005 (trener Dorota Bindas-Burdzik), a dziewczyny z rocznika 2004 (trener Michał Lisiewicz) zmierzyły się z dziewczynami rocznika 2003 (trener Jędrzej Bielecki). Nie były tu ważne wyniki. Liczyła się gra i dobra zabawa. Dziewczyny ze wszystkich grup pięknie prezentowały się w nowych strojach i były zachwycone, że mogą grać. Na zakończenie wszystkie otrzymały piękne medale.
"Znajdź w sobie pasję" to tytuł projektu zadania realizowanego przez UKS Victoria SP2 Sianów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ten projekt to dwuletnie przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa sprawności fizycznej 90-osobowej grupy dziewcząt w wieku 6-11 lat z terenu Gminy Sianów, poprzez organizację otwartych zajęć ogólnorozwojowych o profilu piłka nożna w okresie od czerwca 2014 do listopada 2015r. W ramach zadania utworzono 6 grup treningowych zróżnicowanych ze względu na wiek. Projekt zakłada organizację zajęć treningowych 2 razy w tygodniu, urozmaiconych wyjazdami na basen oraz zawodami. Koszt projektu szacowany jest na 206.150,00 zł z czego 151.250,00 zł to dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Jędrzej Bielecki