Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Prawa Dziecka
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych
"Pro Familia" na temat praw dziecka. Dzieci z klasy 3, 4 i 5 wykonały prace plastyczne, na których przedstawiły wybrane przez siebie porawa. Konkurs poprzedzony był pogadankami na temat praw dziecka.
Joanna Czerwińska