Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Jubileusz szkoły - foto W. Kosowskiego
- więcej zdjęć >>>
- zdjęcia z Wystawy >>>
- film M. Jackowskiego
W piątek, 28 listopada miała miejsce główna uroczystość obchodów 50 - lecia naszej szkoły, która rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele pw. MB Fatimskiej. Później w nowej hali sportowej spotkali się uczniowie, absolwenci szkoły, nauczyciele, pracownicy oraz zaproszeni goście. Na uroczystości obecni byli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Pan Wojciech Drożdż, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Pan Maciej Berlicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie
Pan Janusz Machała wraz z radnymi byłej i obecnej kadencji. Senatora Piotra Zientarskiego oraz posła Stanisława Gawłowskiego reprezentowała Pani Bożena Kaczmarek - Dyrektor Biura. Zaszczycili nas swoją obecnością proboszcz sianowskiej parafii ksiądz Zbigniew Waszkiewicz oraz proboszcz emeryt ksiądz Jan Szałach. Ponadto gościliœmy dyrektorów szkół, przedszkola, jednostek administracyjnych Gminy i Miasta Sianów. Szkolna uroczystość nie mogłaby się odbyć
bez udziału przedstawicieli patrona szkoły - generała brygady Zenona Wernera Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego oraz generała brygady Mirosława Siedleckiego wiceprezesa stowarzyszenia. Wśród znamienitych absolwentów szkoły obecni byli Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Pan Marcin Posmyk oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Darłowie podpułkownik Mikołaj Kaczanowicz.
Po krótkiej historii szkoły przedstawionej przez dyrektora Ireneusza Megiela głos zabrali goście. W trakcie uroczystości Rada Rodziców przekazała społeczności uczniowskiej nowy sztandar. Jubileusz był okazją do wielu ciepłych wspomnień, serdecznych życzeń. Wielu gości ofiarowało hojne dary i pamiątki. Burmistrz Pan Maciej Berlicki obdarował szkołę czekiem na kwotę 5 tys. złotych, na zakup lektur do biblioteki szkolnej oraz sprzętu sportowego.
Ofiarodawcami byli także ksiądz Jan Szałach, Oddział ZNP w Sianowie, pracownicy ZAOO, dyrektorzy szkół i przedszkola,
Pan Włodzimierz Zimnowłocki oraz Pan Marian Gawienowski, który ufundował dzieciom 50 biletów na mecz koszykówki AZS Koszalin. W drugiej części uroczystości przedstawili program artystyczny, w którym barwnie zilustrowały pięćdziesięcioletnią historię szkoły.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji obchodów jubileuszu. Osobne podziękowania składamy pracownikom Centrum Kultury w Sianowie oraz Panu Markowi Jackowskiemu
i Panu Waldemarowi Kosowskiemu.