Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Porządki na cmentarzu
"Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim"
I właśnie ze względu na pamięć o zmarłych w piątek, 24 października grupa wolontariuszy SKC pod opieką pani Anny Pianki porządkowała cmentarz w Sianowie. Wolontariusze: Aleksandra Gawienowska, Dagmara Wietecha, Kinga Szuster, Karolina Podlas, Amelia Sambor i Kordian Horajski przyszli "uzbrojeni" w niezbędny sprzęt i z wielką ochotą przystąpili do pracy. Sprzątali zapomniane mogiły, grabili liście
i uprzątali alejki między grobami. Dzięki takiej akcji dzieci uczyły się szacunku dla tradycji.
Tekst i foto: Anna Pianka - opiekun Szkolnego Koła Caritas