Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Przed świętem 1 listopada
31 października poszliśmy do parku pod pomnik "Pamięci poległych
za Ojczyznę". Zapaliliśmy znicz i położyliśmy kwiaty.
W ten sposób uczciliśmy pamięć poległych w czasie II wojny światowej.
Tekst: Klasa 3B