Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Wół piżmowy i inne zwierzęta Arktyki
Uczniowie klasy 2c zdobywają wiedzę korzystając z różnych źródeł. Zainspirowana lekturą książek "Zaczarowana zagroda" oraz "Anaruk, chłopiec z Grenlandii" klasa podzielona na zespoły wyszukiwała informacje na temat najzimniejszych rejonów naszej planety. Przeszukując encyklopedie, atlasy, książki przyrodnicze i geograficzne oraz zasoby Internetu, dzieci starały się jak najwięcej dowiedzieć o Arktyce i Antarktydzie. Przy okazji było bardzo wesoło,
gdy usłyszeliśmy, że zwierzęciem arktycznym jest wół "piżamowy" ;) zamiast "piżmowy".
Anna Zawistowska