Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

O zdrowiu
W czwartek, 17 marca w klasie 2c odbyło się podsumowanie projektu pt. Promocja zdrowia. Zespoły w różnych formach przekonywały do działań pomagających utrzymać nas w dobrym zdrowiu. Przy pomocy plakatów, wierszyków, piosenek, przedstawień, a nawet doświadczenia uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w NaCoBeZu:
Dlaczego powinniśmy myc ręce?
Jakie korzyści wynikają z jedzenia warzyw, owoców i picia soków?
Jakie znamy witaminy - do czego sš potrzebne naszym organizmom?
Czemu musimy myć zęby?
Czy szczepienia są ważne?
Dlaczego powinniśmy się ruszać?
Jaki wpływ na zdrowie ma właœciwy ubiór?
Wszystkie zespoły wywiązały się z zadań znakomicie - brawo dzieci!!!
Anna Zawistowska