Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Apel porządkowy
W środę, 9 marca podczas apelu porządkowego podsumowano udział uczniów w grze internetowej "Pokonaj Sieciucha". Gra została zorganizowana podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Gra cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 249 uczniów ze wszystkich oddziałów klasowych. Zdobywcy najwyższej ilości punktów na poziomie klas zostali wyróżnieni upominkiem. Gratulujemy!