Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Scratch na Festynie Rodzinnym
W czwartek, 17 marca w naszej szkole odbył się Festyn Rodzinny dla pięcio i sześciolatków.
W jednej z sal lekcyjnych uczniowie z klasy VIa, uczestnicy zajęć koła informatycznego, biorący udział
w programie "Mistrzowie Kodowania" zachęcali przybyłych gości do zabawy ze Scratchem.
Dzieci chętnie wybierały sceny, duszki i tworzyły proste skrypty. Zadowolone z siebie z zachwytem patrzyły jak wybrany przez nich duszek porusza się, skacze, wydaje jakiœ dźwięk. W nagrodę otrzymały naklejkę "Mistrz Kodowania". Nad wszystkimi czuwali - pani Katarzyna Budnik, pani Agnieszka Żukowicz oraz pan Ireneusz Megiel.