Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Edukacja leśna z myśliwymi - pozostałe zdjęcia >>>
Z inicjatywy Koła Łowieckiego "Słonka" przy współudziale Nadleśnictwa Karnieszewice i OSP w Sierakowie 19 marca została zorganizowana "Żywa lekcja przyrody". Zostali na nią zaproszeni między innymi uczniowie kl. II b z naszej szkoły. Dzieci miały możliwość przyjrzeć się z bliska pracy myśliwego, zobaczyć, że to praca i starania wielu ludzi prowadzi do utrzymania równowagi populacji zwierząt, do ochrony ich życia i warunków bytowania. Na własne oczy zobaczyły jak wyglada paśnik, ambona czy poletko uprawne, na którym rozsypywano karmę. Uczyły się rozpoznawania tropów zwierząt
i słówek z gwary myśliwskiej. Po powrocie z lasu do punktu zbiórki miały niebywałą możliwość sprawdzenia węży strażackich oraz zobaczenia wyposażenia wozu strażackiego. Sześciogodzinna wyprawa zakończyła się wspólnym ogniskiem, upomninkami i słodyczami. Dzieci po tym spotkaniu wiedzą już, że żoną jelenia nie jest sarna tylko łania.
Bogusława Bindas, foto: Dariusz Łopata