Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

"Opatrunek na Ratunek"
"Opatrunek na Ratunek" to hasło kolejnej Akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
z Poznania, do której włączają się wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły. Kolejne przedsięwzięcie Szkolnego Koła Caritas jest zadaniem w ramach projektu konkursowego "Mój szkolny kolega z misji", którego istotą jest, aby jak najwiekszą liczbę uczniów i przedstawicieli lokalnej społeczności zapoznać z warunkami życia panującymi w Afryce.
Wolontariusze SKC przystępując do Akcji uzyskali zgodę właścicieli aptek o wystawienie pojemników w placówkach, przygotowali specjalne kartony do zbiórki, do których można wrzucać artykuły opatrunkowe. W misyjnych szpitalach przyda się każdy bandaż, gaza, kompres, plaster. Potrzebne są także rękawiczki gumowe, wata, œrodki dezynfekujące w proszku, a nawet igły
i strzykawki
. W Akcji może wziąć udział każdy, kto chce pomagać. Zbiórka będzie prowadzona od 23 lutego do 16 marca 2016 r. w szkole i w aptekach przy ul. Łużyckiej, Armii Polskiej, Słowackiego. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w to szlachetne przedsięwzięcie. Ojciec Marian Żelazek powiedział kiedyœ: "Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć..."
Tekst i foto - Anna Pianka (opiekun SKC)