Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Dzień Bezpiecznego Internetu - zdjęcia z apelu >>> - zdjęcia z biblioteki >>>
Ostatni tydzień lutego poświęcony był bezpieczeństwu w sieci najmłodszych internautów. Nauczyciele informatyki
i zajęć komputerowych przybliżali swoim uczniom zagadnienia związane z Internetem kładąc szczególny nacisk na jego bezpieczeństwo. Wykorzystywali do tego materiały dostępne na stronach internetowych: "Dziecko w sieci", Fundacja Dzieci Niczyje oraz Safer internet. Wychowawcy omawiali ze swoimi podopiecznymi zajęcia alternatywne dla komputera
i świata Internetu podkreœlając rolę kontaktów z równieśnikami w świecie rzeczywistym.
W piątek, 26 lutego podczas apelu cała społeczność szkolna obejrzała wspaniałą inscenizację "Bezpieczni Internecie" przygotowaną prezez uczniów klasy 5a i 6c pod kierunkiem pani Joanny Czerwińskiej oraz pani Marzeny Kurowskiej - Blok. Rewelacyjne kreacje aktorskie młodych aktorów oraz pani Marzeny głęboko zapadną w pamięci widzów, dzięki czemu, mamy nadzieję, nasi uczniowie pozostaną świadomymi użytkownikami Internetu.
Po spektaklu obecny na apelu przedstawiciel Policji - nadkomisarz Robert Faryniarz dołączył się
do braw i gratulacji publiczności oraz podsumował najważniejsze zasady obowiązujące internautów.
Ogromnych emocji dostarczył również w tym dniu Konkurs "Misja - Bezpieczny Internet". Wszyscy uczniowie, podczas przerw w bibliotece mogli skorzystać z komputerowej gry oferowanej przez portal internetowy Sieciaki. Zdobywcy najwyższej liczby punktów zostaną wyróżnieni.
To był dzień pełen emocjonujących wrażeń!