Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Sprawdzian klas szóstych
We wtorek, 5 kwietnia uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w całej Polsce pisali sprawdzian z całej, sześcioletniej edukacji szkolnej. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności ?z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego ?nowożytnego. Wszyscy nasi szóstoklasiści pisali test z języka angielskiego. Teraz czekamy na wyniki.