Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Chrzest Polski - więcej zdjęć >>>
Nasi uczniowie uczcili 1050 rocznicę chrztu Polski. Wzięli udział w lekcjach, pogadankach oraz konkursie plastycznym poświęconych temu wydarzeniu. Kulminacyjnym momentem był udział w przedstawieniu pt. "Mieszko I i chrzest Polski" przygotowanym przez uczniów klasy 6b pod kierunkiem nauczycieli historii i religii Pani Alicji Kiedrowskiej i Pani Joanny Drejskiej. Szóstoklasiści w ciekawy sposób przygotowali barwną ilustrację wydarzenia, które stało się przełomowym
w dziejach naszego narodu. Dało początek państwu polskiemu i zapoczątkowało proces chrystianizacji ludności zamieszkałej na jego terenie.