Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Lekcje SKO
Lekcje o marzeniach zawsze są bardzo przyjemne, a SKO spełnia nasze marzenia. W klasie 2a uczniowie rozmawiali o celowym oszczędzaniu w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności. Dzieci znają dobrze powiedzenie - "choć oszczędzasz małe sumy, przy wypłacie pękasz z dumy" i dlatego systematycznie oszczędzają.